Tränarutbildning

Teori och praktik blandas på ledarutbildning nivå 1 i Karlstad. Foto: Johanna Wernqvist

Klätterförbundets utbildningsstege för barn- och ungdomsledare/tränare, omfattar både utbildningar från SISU idrottsutbildarna och förbundets egna utbildningar.

Innan du går de klätterspecifika delarna ska du ha gått Plattformen och Grundtränarutbildning 1 eller ha motsvarande utbildning från annat håll, t ex som idrottslärare.

Plattformen – första delen i Svenska Klätterförbundets utbildningsstege för barn- och ungdomsledare hålls SISU’s regi och innehåller teori och praktik kring ledarskap, idrottsrörelsen, grupputveckling m m. Se sisuidrottsutbildarna.se

Grundtränarutbildning 1 – även denna del hålls av SISU och innehåller bl a psykosocial utveckling, coaching i praktiken, mental träning, kroppens utveckling och träningsplanering. Se sisuidrottsutbildarna.se

Klättertränare nivå 1 – klätterspecifikt ledarskap, med fokus på träning för livslångt intresse och hälsa. Utbildningen bygger vidare på ledar- och grupputveckling, åldersanpassad träning, delar som bör ingå i klätterträning, säkerhet m m. Se utbildningskalendern på Bergsport.se

Grundtränarutbildning 2 – tar upp kommunikation, mål och motivation, självförtroende, koncentration och hur du skapar mentala föreställningar. Se sisuidrottsutbildarna.se

Klättertränare nivå 2 – fokus i detta steg ligger på progression, att öka sina prestationer i klättringen. Uppvärmning och styrkeövningar förevisas grundligt.

Grundtränarutbildning 3 – är under uppbyggnad.

Klättertränare nivå 3 – planeras för framtiden.

Samarbetspartners
Förbundspartners
Annonser
Skadad