Klättermärken

Foto: Sascha Karilampi

Svenska Klätterförbundet har 10 teknik- och 3 säkerhetsmärken för barn. Klättermärkena har tagits fram som ett verktyg och hjälp till tränarna i deras träningsupplägg men också för att barnen ska ha något att sträva efter samt hjälpa dem att utvecklas och förstå vad som är viktigt att kunna som klättrare. Klättermärkena skapar förutsättningar för att öka möjligheter till säkrare, självständigare och effektivare klättring.

Endast klubbar och klättergym kan köpa märkena för vidareförsäljning.

teknikmarken_270Märken, affisch, folder och checklista beställs från Svenska Klätterförbundets kansli. Beställningsblankett hittar du här nedanför, som pdf eller word-fil.

pdf Beställningsblankett klättermärken
word  Bestallningsblankett-klattermarken

Här kan du kika på det övriga materialet som finns:
pdf Affisch med alla märken
pdf Folder med beskrivningar
pdf Checklista som kan användas vid märkestagning

Samarbetspartners
Förbundspartners
Annonser
Skadad