Barn- och ungdomskommittén rekryterar

Morgan Hjort 200x300Linn Wennberg 200x300Tommy Lundemo 200x300

Vill du engagera dig i svensk klättring för barn och unga?

Kommitténs uppdrag är i korta drag:

  • att stödja och utveckla medlemsföreningarnas verksamhet för barn och unga.
  • att utarbeta riktlinjer och rekommendationer kring barn- och ungdomsklättring för föräldrar, ledare och föreningar.
  • att samordna insatser som rör barn och unga med förbundets övriga kommittéer

Är du intresserad? Maila barnochungdom@klatterforbundet.se.

 

Samarbetspartners
Förbundspartners
Annonser
Skadad