Säkerhet

Tycker du att det låter farligt med klättring? Visst är klättring allvarligt, och innebär exponering för risker. Med tillräcklig kunskap kan du dock i väldigt stor utsträckning själv välja hur mycket risk du utsätter dig för.

Fall – klättraren förväntar sig att falla, och har i förväg vidtagit åtgärder för att minska riskerna med fallet. Ofta är åtgärden ett rep som klättraren blir hängande i vid ett fall. I bouldring minskas skaderisken av en bouldermatta och träning i fallteknik.

Överbelastning – som alla idrotter har klättringen sina typiska överbelastningsskador. Här är det ofta fingrar och axlar som råkar illa ut. De här skadorna kan undvikas med allsidig träning och tillräcklig återhämtning.

Skadeförebyggande träning = allsidig träning. Träna hela kroppen, även de delar som inte används i klättring, och träna med måtta. Barns kroppar är inte färdigväxta och ska t ex inte träna specifik fingerstyrka.

Säkerhet – följ anvisningar från tillverkare, klätterhallar och instruktörer! De hjälper dig undvika risker du själv inte har upptäckt än.

Utbildning – i organiserad träning med utbildade ledare hålls riskerna nere. Du kan själv utbilda dig eller hitta ledarledd träning få genom en klubb. Svenska Klätterförbundet rekommenderar att ingen under 13 års ålder säkrar någon annan, och att ingen säkrar utan att ha tagit ”grönt kort” – en kurs samt ett teoretiskt och praktiskt prov där du visar att du har grepp om säkrandet.

Hjälm – när vi klättrar utomhus, sport eller traditionellt, använder vi hjälm, både när vi klättrar, säkrar och i övrigt befinner oss vid klippan.

Samarbetspartners
Förbundspartners
Annonser
Skadad