Söka bidrag

Idrottslyft

Klätterförbundet får genom Riksidrottsförbundet och andra organisationer varje år pengar att fördela till klubbarnas verksamhet. Vi vet ju inte allt som händer i era klubbar, så klubben behöver formulera en ansökan. I ansökan beskriver ni vad ni vill göra och när, och vilka kostnader ni behöver hjälp att täcka, ju tydligare desto bättre. Sen fördelar vi ut pengar till de projekt som vi bedömer bäst uppfyller krav och bidrar till klättringens utveckling.

Exempel på verksamheter som förbundet stödjer är ungdomsläger, utbildning av barn- och ungdomsledare, inköp av material för att göra klätterhallen säkrare. Stödet som Klätterförbundet får och inriktningen på verksamheten ser lite olika ut från år till år. Information om tillgängliga bidrag genom oss uppdateras på den här sidan.

Läs mer och ansök om Idrottslyftsbidraget som fördelas tre gånger per år, i januari, maj och september.

Ta det lugnt när du bygger upp styrka! Foto: Pontus Leitzler

Fonder och stipendier utanför Klätterförbundet

Utöver Klätterförbundet finns många andra organisationer som är intresserade av att stödja barn- och ungdomsidrott. Listan nedan är inte alls heltäckande. Tillgängliga medel varierar mellan landsdelar, typ av projekt och inriktning. Se det här som en start!  http://forening.se/pengar/fonder/barn-och-ungdom/ 

http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/andra-stodformer

Samarbetspartners
Förbundspartners
Annonser
Skadad