Driva klätterskola

Deltagare i klätterskola i Karbin klätterklubb. Foto: Johanna Wernqvist

Flera av klätterklubbarna anslutna till Klätterförbundet bedriver någon form av klätterskola för sina barn och ungdomar. Det kan innebära allt från att hallen vissa tider är öppen endast för barn och deras föräldrar till att en utbildad ledare håller i träning enligt en långsiktig plan för en grupp unga flera gånger i veckan.

Klätterförbundet erbjuder tillsammans med SISUidrottsutbildarna utbildningar i flera steg för dig som vill vara tränare och/ledare för barn och ungdomar i föreningen. Här lär du dig om barns och ungas utveckling och särskilda förutsättningar i olika åldrar, ledarskap, träningslära och grundläggande om hur föreningslivet är uppbyggt. Kika på Träna/tränarutbildning.

Föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet kan få ekonomiskt stöd från stat och kommun, t ex i form av LOK-stöd. För att få detta krävs att deltagarna vid aktiviteter rapporteras in, och det görs lättast via Idrottonline. 

 

Samarbetspartners
Förbundspartners
Annonser
Skadad